Adatvédelmi tájékoztató az AdsKezelés.hu szolgáltatásának igénybe vételéhez

Az alábbi Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban érintett mindenki, aki a Kasza László EV weboldalán, e-mail-ben, telefonon az adatait az AdsKezelés.hu szolgáltatás igénybevételének céljából megadja (továbbiakban: Érintett).

 

Az adatkezelő személye

Név: Kasza László EV
Székhely: 2100 Gödöllő, Szőlő utca 22. 2. ajtó
Adószám: 67695342-1-33
Nyilvántartási szám: 50615616
Telefonszám: +36 (70) 771-4999
Weboldal: adskezeles.hu

 

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a(z) Kasza László EV (továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos adatok adatkezelésére vonatkozik. Kifejezetten kitér a GDPR által szabályozott személyes adatok körére. (A céges adatok nyilvános adatok, melyek nem tartoznak a személyes adatok körébe.)

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése (például a vásárolt termék kiszállításához és átvételéhez szükséges szállítási cím, kapcsolattartás).

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi telefonszámon: +36 70 771 4999. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 

Az adatkezelés célja

– részben törvényi kötelezettség teljesítése (például: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően),
– más részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése, esetleg a vásárolt termék kiszállítása

 

Az adatkezeléshez hozzájárulás

A cégünkkel történő kapcsolatfelvétellel Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégünk az Ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet, és amelyhez az Érintett a kapcsolatfelvételkor hozzájárulását adta.

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó célját, elveit és/vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az adatkezelő ezzel vállalja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre nem kerül sor.

A(z) Kasza László EV közösségi oldalainak (Facebook, Instagram, stb.) „lájkolása”, követése szintén az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásának minősül. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

A megadott és kezelt adatok köre

név (személyes adat)
cég név
postázási cím (személyes adat lehet)
székhely
adószám
email cím (személyes adat lehet)
telefonszám (személyes adat lehet)
IP cím, cookie (személyes adat lehet)
megrendelések

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról, hogy megadják- e a kért információt. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg a kért adatot, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben az adott szolgáltatást igénybe venni (például a szállítási cím elengedhetetlen a kiszállításhoz).

A személyes adatok, és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő nem gyűjt érzékeny (különleges) adatokat, amelyek például – de nem kizárólagosan – faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

Az Adatkezelő weboldalának süti (cookie) kezelése

A weboldal az ingyenes WordPress program segítségével készült, mely használ(hat) a működéséhez nélkülözhetetlen cookei-kat, továbbá olyan cookie-kat, melyek a felhasználással összefüggésbe hozhatóak, de külön megerősítést nem igényelnek, mert a weboldaltól el nem választhatóak (kosár, regisztráció, kommentelés, rendelés). A weboldal használatával ezen Cookiek haszálatát elfogadja.

A süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan származik, élettartamának idejét (milyen hosszan marad az oldal látogatójának készülékén) és az értékét, amely általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni az Adatkezelő elektronikus oldalát, ezáltal könnyebb legyen a látogatók számára az oldal használata.

Az Adatkezelő az Érintett kifejezett hozzájárulását kéri, hogy az Érintett számítógépén statisztikai célú, és marketing célú nyomon követő sütiket helyezzen el, és azt közvetlen vagy közvetett módon célzott reklámok elhelyezésére használná az Érintett által használt internetes felületeken, például közösségi oldalakon.

 

A süti beállítások módosítása

A legtöbb internet böngésző úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Az Érintett megváltoztathatja a beállításokat, úgy hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközön. Számos módja ismert a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg internet böngészője információit vagy a segítség oldalt, ha többet kíván tudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.

A süti beállítások tehát a sütik törlését követően módosíthatóak: az alaphelyzetbe állított oldalon a korábban elutasított sütik engedélyezhetőek, vagy az engedélyezett sütik elutasíthatóak.

 

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor kérheti a róla, és általa képviselt cégről tárolt adatainkat; módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

A törölni kívánt személyes adatokat nyilvánosan elérhető céges adatokkal helyettesítjük (ha van ilyen), a személyes adatokat pedig töröljük. Azon törölni kívánt személyes adatokat, melyek végleges törlése nem lehetséges, azokat elkülönítjük, és zároljuk.

 

Az adatkezelés időtartama

– A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem vonja.
– Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
– Amennyiben vásárlásra is sor kerül, a számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

 

A szolgáltatás igénybevételét megelőző adatkezelés

Az Adatkezelő az AdsKezelés.hu szolgáltatás igénybevétele előtt ingyenes tanácsadási szolgáltatást nyújt. Az ingyenes szolgáltatások (tájékoztatás, javaslat, terv, árajánlat) az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezik, így az ezzel kapcsolatos dokumentumok, levelezések (e-mail) végleges törlése a személyes adatokra való hivatkozással sem kérhető, csak azokból a személyes adatok töröltetése.

A kapcsolatfelvételt követően több féle csatornán is felvehetjük, fenntarthatjuk Önnel a kapcsolatot:

 • telefonon
 • e-mail-ben
 • csoportos e-mail-ben
 • postán
 • stb…

Az Érintetteknek törvény által meghatározott jogos érdeke a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kapcsolattartás, az utánkövetés, és a tájékoztatás az igényelt szolgáltatással kapcsolatos minden változásról, újításról. A szolgáltatás változásáról kiküldött csoportos e-mail-ek nem minősülnek hírlevélnek, mivel nem esnek a “tömeges levélkiküldés” hatálya alá, így leiratkozni sem lehet róluk.

 

Marketing célú adatkezelés

Marketing célú (elektronikus úton, e-mail formájában reklám tartalmú levél) adatkezelést csak abban az esetben végzünk, amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárult, és a hírlevél küldésre feliratkozott. Az automatizált levélkiküldések során mindig biztosítunk leiratkozási lehetőséget.

 

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében, annak működtetése során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatja fel, továbbá a szerint köteles tárolni és megőrizni, és saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet. Az adatfeldolgozó a személyes adatot az adatkezelő tudta és engedélye nélkül harmadik fél számára nem adhatja át. Adatfeldolgozó az alábbi tevékenységeket biztosítja Adatkezelő számára:

 • szerver biztosítása
 • szoftver biztosítása
 • informatikai rendszer karbantartása rendszergazdai feladatok ellátása

 

Az adatfeldolgozó személyei

Gmail alapú levelezés
A Szolgáltatásokat a Google LLC (“Google”) biztosítja;
székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
Amerikai Egyesült Államok.

 

A tárhelyszolgáltató adatai:
3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22206118-2-13

Fiókkezelő partnerek listája

Bánátiné Tóth Ágnes e. v. 
2111 Szada, Jókai Mór utca 12/a
Adószám: 56758902-1-33
Nyilvántartási szám: 55447331

Bosnyák Barbara e. v.
7639 Kökény, Kossuth utca 13.
Adószám 56554007-1-22
Nyilvántartási szám: 55212555

Czakó Tünde e. v. 
2852 Kecskéd, Fő utca 44.
Adószám: 51644653-1-31
Nyilvántartási szám: 53585439

Hajdú András e. v. 
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 52.
Adószám: 57162982-1-41
Nyilvántartási szám: 55758466

Kasza Ábel e. v.
2111 Szada, Fehérház utca 4.
Adószám: 56502282-1-38
Nyilvántartási szám: 55153830

Krem Attila e. v.
3959 Makkoshotyka, Kossuth Lajos utca 12.
Adószám: 66462936-1-25
Nyilvántartási szám: 35192281

Krem Nóra e. v.
3959 Makkoshotyka, Kossuth Lajos utca 12.
Adószám: 68008455-1-25
Nyilvántartási szám: 51083759

Nagy Gábor e. v.
2100 Gödöllő, Szőlő utca 22. 2. ajtó
Adószám: 58373790-1-33
Nyilvántartási szám: 56893955

 

 

További adatfeldolgozóként vesz részt Adatkezelő mindenkori könyveléssel megbízott vállalkozása, az adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése céljából. Fix könyvelő nincs, könyvelői támogatást eseti megbízással veszünk igénybe.

 

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet. Vagyis az Érintett személyt az Adatkezelőnek azonosítani kell tudnia, a visszaélések elkerülése végett, az Érintett személyes adatainak védelme érdekében.

 

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen

– 2001. évi CVIII. törvényaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint

– a 2018.05.25-től alkalmazandó – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (a 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR alapján egy hónapon belül), közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Adatkezelőtől.

 

Értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül). Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével)
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.

Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap:www.naih.hu, telefon: +36-1-3911400, e- mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is.